Hyvän elämän taitoja vahvistavaa, vaikuttavaa ja vastuullista kerhotoimintaa

TAITO-kerhotoiminta on perusopetuksen laatukriteerejä vastaavaa vapaa-ajan toimintaa koulupäivien yhteydessä. Toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen pienryhmätoiminnan kautta. Tarkoituksena on lasten ja nuorten tunnetaitojen vahvistaminen, aktiivisuuden lisääminen, itsetuntemuksen kehittäminen ja muiden hyvän elämän taitojen kehittäminen.


TAITO-kerhot – mitä ne ovat?

TAITO-kerhot ovat pienryhmätoimintaa, joka kestää koko lukuvuoden ajan. Toiminta ei ole laji- tai harrastuskokeiluja vaan ryhmien toiminnat ja sisällöt rakennetaan ryhmäläisten tarpeiden mukaisesti. Tarvelähtöisyys onkin yksi toiminnan kivijaloista. Ryhmissä harjoitellaan uusia taitoja pelien, leikkien ja harjoitusten avulla ja saadaan onnistumisen kokemuksia pienessä turvallisessa ryhmässä. Ryhmät kokoontuvat koululla lapselle tutussa ympäristössä tutun ohjaajan ohjauksessa.

Mihin TAITO-kerhotoiminnassa tähdätään?

  • Itsetunnon vahvistaminen
  • Arkiaktiivisuuden lisääminen
  • Positiiviset ryhmäkokemukset
  • Omien mielenkiinnonkohteiden tunnistaminen ja harrastamiseen sitoutuminen

Harrastamisessa tarvittavia taitoja vahvistava toiminta

Harrastuksiin sitoutuminen ja mieleisen harrastuksen löytäminen voi olla haastavaa. TAITO-kerhoissa lapsi pääsee kokemaan erilaisia liikunnallisia, luovia, sosiaalisia toimintoja, joiden kautta voi tunnistaa omia mielenkiinnon kohteitaan. TAITO-kerhoissa ei kilpailla vaan toimitaan yhdessä ryhmänä mukavia kokemuksia tuottaen.

 

Tutustu kerhon sisältöön

Aktiivisuus- ja liikkumistaitojen vahvistaminen

Aktiivisuus- ja liikkumistaitoja vahvistavissa TAITO-kerhoissa keskitytään aktiivisuuden ja liikkumisen kautta tuotettuihin onnistumisen kokemuksiin. Toiminta toteutetaan aina tarvelähtöisesti yksilöt huomioiden. Tavoitteena on harjoituttaa tiettyjä taitoja, mutta ennen kaikkea innostaa ja oivalluttaa lapsia arkiseen aktiivisuuteen ja liikkumiseen.

 

Tutustu kerhon sisältöön

Asiakaskokemukset

Referenssit