Aktiivisuus- ja liikkumistaitojen vahvistaminen

Aktiivisuus- ja liikkumistaitoja vahvistavissa TAITO-kerhoissa keskitytään aktiivisuuden ja liikkumisen kautta tuotettuihin onnistumisen kokemuksiin. Toiminta toteutetaan aina tarvelähtöisesti yksilöt huomioiden. Tavoitteena on harjoituttaa tiettyjä taitoja, mutta ennen kaikkea innostaa ja oivalluttaa lapsia arkiseen aktiivisuuteen ja liikkumiseen.

Itseluottamuksen kasvaminen

Liikuntataitojen kehittyminen

Aktiivisuuteen ja liikuntaan kannustaminen

Aktiivisuus- ja liikkumistaidot luovat perustan hyvin monelle elämässä tarvittavalle taidolle tai kyvylle. Nyky-yhteiskunnan arki ei välttämättä tarjoa kaikille lapsille riittävästi ärsykkeitä, jotta piilossa olevat aktiivisuus- ja liikkumistaidot pääsisivät esille. Piiloon jäävät taidot voivat vaikuttaa negatiivisesti moneen kokemukselliseen asiaan, kuten itseluottamukseen.

Kysy lisää ja ilmottaudu

Uudet osallistujat ovat tervetulleita mukaan ympäri vuoden. Ota rohkeasti yhteyttä ja ilmoita kerholainen mukaan!